SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı Firma: Biotem Oksilite Medikal Ltd. Şti

Satıcı Firmanın Web Sitesi www.dezenfektanci.com

Satışa Konu Olan Ürün: www.dezenfektanci.com internet
sitesi üzerinden satılan tüm ürünler. 

Satıcı Firma Adresi: Biotem Oksilite
Medikal Ltd. Şti

Merkez: Sağlık Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı
No:88 Anamur / MERSİN

Satıcı Firma Telefon Numarası: (324) 816
7307

Satıcı Firma Gsm Numarası: (542) 826
91 11

  

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya
ait www.dezenfektanci.com web
sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen
nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı,
satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,
teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve
cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda
teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme
hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1. Alıcı, www.dezenfektanci.com
internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının alıcı
tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve satıcının
tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup
bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
eder.

3.2. Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik
ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından
tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de
doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

3.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük
süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin
uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde
alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ve Teslimat
bilgileri kısmında gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti alıcı
tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına ”Kargo Ücreti” adı
altında yansıtılacaktır.

3.4. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka
bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı
kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

3.5. Kargo firmasının, ürünü alıcıya
teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen
ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

3.6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün
sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.7. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak
şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya eşit
kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.8. Satıcı, sipariş konusu ürün veya
hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve alıcıya eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.9. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için
işbu sözleşmenin online ortamda kabul edilerek satıcıya ulaştırılmış olması ve
bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.10. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait
kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz
kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka
veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının
kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.

3.11. Satıcı mücbir sebepler veya
nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü
durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya
teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi
haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği
tutar 14 gün içinde kendisine ödenir.

Alıcının kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden
sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya
iadesinden sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile
ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcının herhangi bir şekilde
müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve satıcı tarafından kredi kartına
iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2
ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 4- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları alıcıya aittir.
Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların
teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan ettiği durumlarda, teslimat
masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının
hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin
siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde teslim eder. Herhangi bir
nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı,
marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.dezenfektanci.com
adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 6- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonucu
düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen fatura özeti ve ürün ile
birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 7- VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye
göre fiyatı sipariş sonucu düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesinde
belirtilen fatura özeti ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcuttur.

 

MADDE 8- FAİZ

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye
göre fiyatı sipariş sonucu düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesinde
belirtilen fatura özeti ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura
içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14
(ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması
için aynı süre içinde satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve
mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz
parçası olan ve www.dezenfektanci.com web sitesinde yayınlanmış olan ön
bilgiler gereğince, kullanılmamış ve paketinin hasar görmemiş ayrıca iç giyim
ürünlerinde ambalajının açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması
halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura
aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden
14 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre
içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa
diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen
mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

 

MADDE 10- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek
mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek
kullanımlık mal/hizmetler, hijyen kuralları gerektiren ürünlerdir. Ayrıca, her
türlü giyim, sağlık ve kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi
için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları
şartı bulunmaktadır.

Teslimatta Ödeme metoduyla yapılan alış
verişlerde, sipariş kargoya verildikten sonra cayma hakkı kullanılması
durumunda, satıcının web sitesinde beyan ettiği miktarlardaki gidiş-dönüş kargo
masrafları ile gidiş-dönüş tahsilatlı gönderi komisyon masrafları alıcı
tarafından karşılanır.

 

MADDE 11- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı kredi kartı ile yapmış olduğu
işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış
olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı
sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak
masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından
dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek
ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk
Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.